مشهد-بلوار ملک آباد-خیابان گویا-گویا7-پلاک35

05137606240-1

Farzan Khorasani

رزومه آقای مرتضی محمدی

 • کارشناس ارشد شیمی تجزیه
 • دبیر شیمی و کنکور دبیرستان شهید هاشمی نژاد 1 مشهد (سمپاد)
 • مدرس کلاس کنکور شیمی در مراکز آموزشی فرزانگان 2 و 3 مشهد (سمپاد)
 • مدرس کلاس کنکور شیمی در آموزشگاه های علمی آزاد دخترانه : کانون علم ، کاوش و فضیلت (نظام قدیم و جدید بطور جداگانه)
 • دبیر شیمی و کنکور دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه کانون علم (شایستگان)
 • دبیر شیمی و کنکور دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه فرهیختگان و دخترانه شهید امیدوار
 • مدرس همایش های شیمی کانون فرهنگی آموزش مشهد (مرکز پسران – مرکز دختران)
 • عضو هیئت مدیره مجموعه آموزشی سبقت برتر
 • ابداع روش سه گام برای حل مسایل استوکیومتری
  ابداع روش (GTA) برای رسم ساختار های لوییس و ارائه آن به صورت فیلم آموزشی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه