مهندسی باور

مهندسی باور

نویسنده : ایمان ارجمند راد
ناشر : آقای کتاب
با مقدمه ای از : پروفسور حسین باهر(چهره ماندگار ) و دکتر محمد سیدا( مرد حافظه ایران )

✍️ این کتاب به شما می گوید چگونه باورهایتان را زیرورو و دوباره آنها را مهندسی کنید و …

1
25,000 تومان